In opdracht van het Leger des Heils museum in Amsterdam 298 stuks portret reparatie van foto’s uit begin jaren 1900 en verwerkt in een collage.

Category: Retoucheren (reparatie)

Share